Юридическая информация

Проспект емісії акцій

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

Протокол об итогах голосования на общих сборах акционеров

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Статут ПАТ "Полтава-Авто"

Акт Ревізійної Комісії за 2010 рік

Аудит 1

Аудит 2

Аудит 3

Особлива інформація емітента

Положення про дирекцію Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" 25.03.2011

Повідомлення про скликання загальних зборів 20/02/2011