Юридическая информация

Протокол про підсумки голосування 20.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 20.12.2016 року

Особлива інформація. Відомості про зміну складу посадових осіб. 04.05.2016 р.

Статут ПАТ "Полтава-Авто" 04.05.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтава-Авто" проведених 07.04.2016 р.

Положення про Наглядову Раду ПАТ "Полтава-Авто" 07.04.2016

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ "Полтава-Авто"

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 07/04/2016

Принципи корпоративного управління та Положення про Загальні Збори Товариства Товариством не затверджувались.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 07/04/2016 року

Баланс (Звіт про фінансовий стан) за 2015 рік

Звіт про фінансові результати (Форма № 2) за 2015 рік