Юридическая информация

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 25.10.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. 29.08.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента 31.07.2017 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ "ПОЛТАВА-АВТО", що відбулися 06.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента 06.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Зміна складу посадових осіб емітента 07.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 06.04.2017 року

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ПОЛТАВА - АВТО" на 06.04.2017 р.