Юридическая информация

Баланс Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" (Форма № 1) 31.12.2012

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" 04.12.2012

Статут Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" 20.11.2012

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 15.11.2012 року

Особлива інформація емітента про утворення, припинення його філій представництв

Положення про Філію "Автоцентр на Хмельницького" Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто"

Особлива інформація про розміщення цінних паперів на суму, що не перевищує 25% Статутного капіталу

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів від 19.07.2012

Протокол про підсумки голосування від 19.07.2012

Додаток до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 19.07.2012

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

Особлива інформація про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів від 29.03.2012р.

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 29.03.2012р.

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 29.03.2012р.