Юридическая информация

Баланс Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" (форма № 1) 31.12.2013

Особлива інформація емітента про утворення, припинення його філій представництв 20.11.2013

Особлива інформація емітента про утворення, припинення його філій представництв 01.11.2013

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Протокол чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Полтава-Авто" від 16.04.2013р.

Протокол про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів від 16.04.2013р.

Аудиторський висновок Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" за 2012 рік

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 16 квітня 2013 року

Звіт Ревізійної Комісії Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" за 2012 рік

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Особлива інформація емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій