Юридическая информация

відомості про рішення емітента про зміну складу посадових осіб емітента 02.10.2014 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік (Річний звіт за 2013 рік)

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента

Протокол річних Загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" 01.04.2014

Протокол про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" 01.04.2014

Аудиторський висновок Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" за 2013 рік

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Звіт Ревізійної Комісії Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" за 2013 рік

Особлива інформація про зміни у складі посадових осіб емітента 21.02.2014р

Звіт про фінансові результати Публічного Акціонерного Товариства "Полтава-Авто" за 2013 рік